Door nr 2: Bisar Çiçek op 21 maart 2016

Ongerustheid over perceel Ballast Nedam in dorp Moerdijk

Als Partij van de Arbeid hebben we uit het dorp-Moerdijk signalen ontvangen dat er enige ongerustheid is over het perceel van Ballast Nedam nabij het dorp.

Het perceel heeft nog steeds een bedrijfsbestemming, waar bedrijven tot en met milieucategorie 3 zich kunnen vestigen. Als partij hechten we er waarde aan dat de leefbaarheid van het dorp goed gewaarborgd wordt. Het is voor ons dan ook van belang dat er op het desbetreffende stuk grond geen industrie komt.

Daarom heb ik namens de PvdA hierover vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Uit de antwoorden blijkt dat zij hierover in gesprek zijn met Ballast Nedam om het perceel te verwerven. Al eerder is door de gemeente in 2008 het naastgelegen perceel van Moerdijk Boathousing / Van Diepeningen verworven als strategische verwerving. We zijn hier blij mee en wachten de verdere ontwikkelingen af.

nr 2: Bisar  Çiçek

nr 2: Bisar Çiçek

Mijn naam is Bisar Çiçek, 24 jaar, getogen in Zevenbergen, geboren in Breda omdat het ziekenhuis nou eenmaal daar lag. Ik ben al sinds 2014 gemeenteraadslid en verder studeer ik momenteel de master Staats- en Bestuursrecht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Daarnaast heb ik de afgelopen jaren gewerkt als trainer en gespreksleider bij Debat.NL.

Meer over nr 2: Bisar Çiçek