Persbericht van PvdA Moerdijk over windmolens langs de A16

1 november 2017

PERSBERICHT

De afgelopen dagen heeft in het teken gestaan van de variantkeuze voor de windmolens bij de A16 en de inspraak van bewoners hierin. Opvallend is de uitspraak van CDA-wethouder Jaap Kamp die aangeeft dat het plan niet aanvaardbaar is.

Het optreden van het college in de media is niet constructief. Inwoners hebben niets aan een wethouder die roept in de media. Als PvdA Moerdijk willen we oplossingen zien van het college in plaats van geroep in de media. Daarnaast willen we uitleg van de wethouder die in de stuurgroep dichtbij het vuur heeft gezeten, maar geen invulling heeft weten te geven aan de kaderstelling die de gemeenteraad en de werkgroepen hebben meegegeven. We vragen ons ook af waarom het college is gaan roepen in de media in plaats van de verbinding te zoeken met de provincie om tot een oplossing te komen waar inwoners iets aan hebben.

Als PvdA Moerdijk zijn we erg blij dat inwoners betrokken zijn bij het proces en de kans hebben gekregen om mee te praten. De vraag hierbij is welke verwachtingen CDA-wethouder Kamp heeft meegegeven, nu de uitkomst als teleurstellend wordt ervaren. Implicaties dat de wethouder volledig verrast is, gaan dan ook niet op aangezien hij in de Stuurgroep heeft gezeten en heeft overlegd met andere gemeentes en de provincie. Hij heeft het aangezien toen de kaders van de MER werd vastgesteld en niet ingegrepen. De provincie heeft gehandeld binnen deze kaders, waar wethouder Kamp niet tegen lijkt te hebben gehandeld. Naar onze mening had de wethouder aan de voorkant van het proces moeten ingrijpen en zo nodig namens de gemeente als belanghebbende een zienswijze moeten indienen om de kaders in de MER te veranderen. Nu dit niet lijkt te zijn gebeurd, vragen we ons af welke op feiten gebaseerde, realistische verwachtingen de wethouder had mogen hebben en wat hij de werkgroepen heeft voorgehouden. Het is makkelijk om als wethouder mooie, niet realistische beelden te schetsen om vervolgens teleurgesteld te spelen en de schuld bij anderen te leggen. Denk hierbij alleen al aan de door hem benoemde afspraak met Oosterhout om 3 windmolens over te nemen in ruil voor een voor Moerdijk slechtere variant van het 380 Kv-tracé.
De wethouder heeft de schijn opgehouden dat veel mogelijk is in voordeel van de gemeente, terwijl dit niet waar te maken is. Nu het ook niet is waargemaakt geeft de wethouder anderen de schuld. In dit kader is het dan ook niet de provincie die ingrijpt, maar de wethouder die voor de derde keer faalt. Zowel bij het besluit om windmolens nabij Klundert te zetten, als voor het besluit om te kiezen voor het noordelijke 380 Kv-tracé, zijn de minst gunstige uitkomsten voor de inwoners van onze gemeente gerealiseerd. En nu voor de windmolens bij de A16 weer. We verwijten dit aan mismanagement door de wethouder die keer op keer de wensen niet weet te realiseren en verkeerde verwachtingen schept. Dit soort mismanagement door de wethouder zorgt ervoor dat het vertrouwen van de burger in de overheid wordt geschaad. Het optreden van de wethouder in de media is dan ook ongeloofwaardig. We roepen de CDA-wethouder op om in de spiegel te kijken en niet langer naar anderen te wijzen.

De PvdA Moerdijk-fractie
Bisar Çiçek
Mieke Pistorius