PvdA burgerleden geïnstalleerd

13 april 2018

In de raadsvergadering van 12 april zijn de burgerleden geïnstalleerd die samen met de fractieleden Mieke Pistorius en Bisar Çiçek de  PvdA standpunten gaan verwoorden.

De volgende leden zijn geïnstalleerd:

  • Marianne Pas als lid van de commissie Sociale Infrastructuur;
  • Edwin van den Ouden als lid van de commissie Bestuur en Middelen.

Het derde commissielid Remco Schreuders was wegens andere verplichtingen op 12 april niet aanwezig en zal op een ander datum geïnstalleerd worden.