Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 3 oktober 2015

PvdA en GroenLinks Moerdijk willen stimuleringsfonds duurzaamheid.

In een gezamenlijke motie vragen de Partij van de Arbeid en GroenLinks in Moerdijk om een stimuleringsfonds in het leven te roepen, waaruit leningen aan particulieren, bedrijven en rechtspersonen bekostigd kunnen worden voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid.

Deze motie zal donderdag 8 oktober 2015 aan de orde komen in de gemeenteraad van Moerdijk.

Bijlage: PvdA GL motie duurzaamheid

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel