Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 10 juni 2015

PvdA Moerdijk houdt alle zwembaden open

Moerdijk is een grote, uitgestrekte gemeente met 11 kernen, 24 scholen en 4 zwembaden. Volgens de objectieve maatstaven, die in het rapport van Drijver zijn opgenomen, kan gesteld worden dat er te veel zwemvierkantemeters zijn. Echter, de zwembaden zijn er nu eenmaal en hebben een enorme waarde voor de leefbaarheid in de kernen.

Het sluiten van welk zwembad dan ook zal een klap voor de leefbaarheid zijn. Het is de taak van de politiek om de leefbaarheid te verbeteren, niet om die te verslechteren door zwembaden te sluiten. Het plan van het gemeentebestuur is dan ook niet te verdedigen, zeker niet nu er verschillende, waardevolle, burgerinitiatieven zijn gestart, waar inwoners veel energie en creativiteit in hebben gestoken.

PvdA Moerdijk wil meer de ruimte voor de burgerinitiatieven die zijn ontstaan en roept het college op om de burgerinitiatieven te omarmen in plaats van dood te slaan. De gemeente moet een verbindende en faciliterende rol hierin spelen. De zwembadendiscussie is de ultieme test voor het college om te laten zien in hoeverre zij naar de burgers luistert en dit meeneemt in het beleid.

Het collegevoorstel om een nieuw zwembad te bouwen en 3 zwembaden te sluiten moet van tafel. In verkiezingstijd hebben alle partijen zich uitgesproken voor het behoud van de zwembaden. Het is nu aan de partijen om zich ook aan deze belofte houden en niet weg te lopen voor hun verantwoordelijkheid richting de kiezers. PvdA Moerdijk houdt zich aan de belofte die is gemaakt en zal tot het bittere eind blijven strijden om de zwembaden open te houden.

De gemeenteraad heeft in een eerder stadium aan het college de opdracht gegeven om 3 ton te bezuinigen. Het college lijkt dit te interpreteren als een opdracht om zwembaden te sluiten en bewandelt hierdoor het verkeerde pad. Met een andere insteek, ander beleid, andere organisatie, de uitvoering van burgerinitiatieven en door te snijden in bureaucratie kan de bezuinigingsopdracht ook worden gehaald.
Hierbij willen we de suggestie doen om te kijken naar het model van het zwembad in Oud-Gastel. Onlangs hebben fractievoorzitter Mieke Pistorius en burgerlid Kees Hendrikx hier een bezoek aan gebracht. Dit zwembad wordt al jaren gerund door een stichting met één professional in dienst en met hulp van de plaatselijke jeugd die in de zomer hier een bijbaantje heeft. Ook de voorstellen vanuit Zevenbergen en Klundert bieden aanknopingspunten. Het college richt zich voornamelijk op de businessplannen vanuit Fijnaart en Willemstad, terwijl ook de werkgroepen uit Klundert en Zevenbergen goede dingen hebben gezegd en geschreven.

Voor meer informatie kunt u terecht bij fractievoorzitter Mieke Pistorius, 06-42435335

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel