26 februari 2014

PvdA wil eerder hulp bij uit de hand lopende schulden

De PvdA  Moerdijk wil mensen waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien eerder helpen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Ook in Moerdijk komt deze problematiek voor. Om te voorkomen dat mensen nog meer in problemen komen wil de PvdA Moerdijk dat ui de hand lopende schulden eerder worden gesignaleerd zodat er gericht kan worden ingegrepen. Samenwerking met meerdere organisaties onder regie van de gemeente moeten er toe leiden dat schuldenproblematiek in Moerdijk voortvarend wordt aangepakt. Omdat er ook landelijk acties moeten worden ondernomen wordt voor dit plan samengewerkt met de Tweede Kamerfractie.

Mieke Pistorius van de PvdA Moerdijk: “Sommige mensen komen vast te zitten in hun schulden. Het maakt ze ongelukkig, veroorzaakt spanningen in gezinnen en vormt een belemmering op het werk. Door excessieve schulden kunnen kinderen niet mee doen op de sportclub of aan het schooluitje. Schuld creëert armoede, en juist daarom moet we mensen die kopje onder dreigen te gaan eerder de helpende hand bieden.”

De PvdA wil dat dienstverleners meer gaan kijken naar de persoon achter de schulden. Zo moeten zij binnen twee weken na een aanmaning telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Een schuldachterstand van enkele maanden moet verplicht bij de gemeente worden gemeld zodat problemen eerder gesignaleerd worden. Via een landelijk beslagregister kan dan worden gekeken hoeveel schuld iemand heeft, zodat mensen niet onder het bestaansminimum terecht komen. Tot slot moeten mensen bij een aanvraag van een WW of bijstandsuitkering een budgetadviesgesprek krijgen over hoe zij omgaan met de verminderde inkomsten.

Lees hier het actieplan: PvdA_Actieplan Schulden voorkomen