PvdA wil natuur dichter bij de mensen door aanleg tiny forest

De PvdA fractie in de raad van Moerdijk vraagt het College om de gemeente Moerdijk aan te melden bij het IVN Natuureducatie initiatief om meer groen in gemeenten aan te leggen. Daartoe zijn zij op zoek naar 24 gemeenten over heel Nederland om z.g. “tiny forests” (kleine bossen) aan te leggen. Omdat de PvdA Moerdijk van mening is dat er in Moerdijk meer groene gebieden moeten komen, zien zij hier een mogelijkheid om dit te verwezenlijken.

Zie hier de gestelde vragen aan en de antwoorden van het College van Moerdijk vindt u met bijgaande lijk naar de website van de gemeente Moerdijk:  art 35 vragen inzake tiny forest

Meer over Tiny Forests, zie website IVN Natuureducatie:   https://www.ivn.nl/tiny-forest-nl

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel? Een ander ijkpunt: is er overleg geweest met de mensen om wie

Meer over Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel