18 maart 2014

Veilige wijken en dorpen, actie!

Buurtbewoners moeten zelf meer invloed krijgen op de veiligheid in hun buurt. De PvdA wil dat zij zeggenschap krijgen over de prioriteiten van de wijkagent en meebepalen waaraan een buurtveiligheidsbudget wordt besteed.
Dit is één van voorstellen die de PvdA om wijken en dorpen veiliger te maken. De PvdA wil ook graag dat de politie aangiften van bewoners professioneel behandelt.
Mieke Pistorius van de PvdA Moerdijk: “ Buurtbewoners weten zelf het beste wat de grootste problemen in de wijk zijn, en daarom moeten zij dat samen met hun wijkagent dichtbij huis kunnen regelen. Er moeten voldoende wijkagenten zijn die het overgrote deel van hun uren ook daadwerkelijk aan hun wijk besteden, en niet met administratieve rompslomp bezig zijn.”

De PvdA wil ook meer maatregelen om inbraken te voorkomen. Een woninginbraak heeft grote impact op je leven: het idee dat er iemand in jouw huis is binnengedrongen is onverteerbaar . Tachtig procent van de dieven pleegt een inbraak omdat de buit gemakkelijk voor het grijpen ligt. Goed hang- en sluitwerk is het beste preventiemiddel. Aanvullend daarop is het hard nodig dat er meer buurtpreventieteams in de hele gemeente komen. Gemeenten moeten hun inwoners daarbij helpen en een deel van de kosten vergoeden.

Deze voorstellen zijn onderdeel van een groot actieplan waarbij de PvdA Moerdijk samenwerkt met de tweede Kamerfractie en 100 andere PvdA afdelingen. Zo willen we Nederland op heel veel plekken veiliger maken.

Zie hier het actieplan: PvdA_Actieplan_Veilige wijken