Door Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel op 18 augustus 2014

Vragen over de jeugdhulp voor jeugdigen en gezinnen in Moerdijk

Door het Rijk worden middelen voor jeugdhulp beschikbaar gesteld. Echter het Rijk bezuinigt fors. Dat brengt het risico met zich mee dat jeugdigen en ouders die hulp of ondersteuning nodig hebben, die niet ontvangen vanwege sturing op strakke budgettaire kaders.

Ter voorbereiding op de raadsbehandeling van de transities, die ook zijn beslag krijgt in de begroting 2015 van Moerdijk, wil de PvdA Moerdijk inzicht in het zorgvolume voor de jeugdhulp in brede zin.  Daarom zijn een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College van B&W

De vragen zijn als bijlage bij dit bericht gevoegd. technische vragen jeugdhulp Moerdijk

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel

adres:  Burgemeester Vranckenstraat 26, 4761 AD  Zevenbergen.    mobiele telefoon: 06- 42435335   Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel?

Meer over Lijsttrekker: Mieke Pistorius – van Geel