Door Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel op 4 november 2018

Wijzigingsvoorstel aanpassing hal gemeentehuis in Zevenbergen.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van 1 november 2018, heeft de Partij van de Arbeid fractie Moerdijk, samen met D’66, SP en Moerdijk Lokaal een wijzigingsvoorstel ingediend op het voorstel van het College van B&W om de hal van het gemeentehuis aan te passen.

Volgens de indieners van het voorstel is het niet nodig om de hal op een dergelijke manier aan te passen. Het enige wat echt nodig is, is een andere vloer omdat bij de huidige vloer met enige regelmaat de tegels losraken, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden voor het publiek. De overige voorgestelde aanpassingen zijn onnodig en zouden dan ook niet uitgevoerd moeten worden.

Het wijzigingsvoorstel is als bijlage bij dit bericht gevoegd. amendement gemeentehuis nov 2018

Helaas was er geen meerderheid voor dit voorstel en zal er een uitgebreide aanpassing van de hal plaats gaan vinden.

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel

Nu eerst de mensen! De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter PvdA Moerdijk bij ieder raadsvoorstel gedacht aan hen die -om wat voor reden dan ook – voor hun bestaanszekerheid afhankelijk zijn van de overheid. Schieten zij wat op met dit voorstel? Een ander ijkpunt: is er overleg geweest met de mensen om wie

Meer over Fractievoorzitter: Mieke Pistorius – van Geel