nr 3: Remco Schreuders

nr 3: Remco Schreuders

Over nr 3: Remco Schreuders

moerdijk@pvda.nl

Ik ben 39 jaren jong, ben geboren, getogen en woonachtig in het mooie Klundert, getrouwd en vader van twee prachtige kinderen. Oprecht. Positief. Betrokken en scherp. Met een gevoel van verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een gemeente waar het fijn wonen en leven is.
Ik sta voor een gemeente die er is voor haar inwoners, verenigingen en ondernemers. Actief. Daadkrachtig. Transparant. Eerlijk. En met rechte rug! Zekerheid bieden waar dat nodig is. Ervoor gaan om een mooie, gezonde samenleving mogelijk te maken in álle kernen in de gemeente. Dat gaat al goed, maar sommige zaken kunnen zeker beter. Ik denk aan het beheer van openbare ruimte en wateren, en daar waar nodig ondersteuning van hen die dat nodig hebben. Niet alleen de regels volgen, maar met betrokkenheid en ambitie in bijvoorbeeld zorg voor ouderen, jeugd en minder validen.

Toenemende samenwerking met andere partijen in organisaties als het Werkplein, Belastingsamenwerking of de Omgevingsdienst stelt eisen de gemeenteraad. Die moet in staat zijn om te gaan met ingewikkelde dossiers en andere partijen. Met de belangen van onze inwoners, verenigingen en ondernemers altijd op het netvlies. Dat is een wereld die minder vaak de krant haalt, maar enorm belangrijk is voor die inwoners, verenigingen en bedrijven! Dit is een wereld waarin ik me graag beweeg. De afgelopen jaren ben ik hiermee actief en succesvol bezig geweest als burgerraadslid namens de PvdA Moerdijk in de raadscommissie Bestuur & Middelen. Dat werk zet ik graag voort.

Ik ben werkzaam als senior adviseur strategie & planvorming op het gebied van waterbeheer en ruimtelijke ordening bij advies- en ingenieursbureau Arcadis. In mijn vrije tijd ben ik, zoals hierboven vermeld, actief als burgerraadslid voor PvdA Moerdijk in de raadscommissie. Verder ben ik bestuurslid van Sportvisserij Zuidwest Nederland, de koepelorganisatie van hengelsportverenigingen in Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Ook ben ik sinds medio 2017 lid van de Medezeggenschapsraad van basisschool De Rietvest in Klundert. In de periode 2009-2015 was ik algemeen bestuurslid van Waterschap Brabantse Delta. In mijn resterende vrije tijd ben ik bij mijn gezin, aan het klussen of aan het (sport)vissen.