Vragen van PvdA Statenfractie over overlast van spoor in o.a. Zevenbergen.

16 november 2017

De Statenfractie van de Partij van de Arbeid in Noord Brabant heeft een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerden Staten over de overlast door het toegenomen goederenvervoer over de spoorlijnen door West Brabant. In de gemeente Moerdijk is dat met name te horen en voelen in de kern Zevenbergen, maar het geldt ook voor andere gemeenten zoals Halderberge en Roosendaal.

De vragen en de antwoorden zijn in onderstaande bijlage (pdf) te lezen: 4266890 Statenvragen PvdA Leefbaarheid NZ spoorroute